GT7 Livs Systemer CVR nr. 32 48 83 58
Psykoterapi for børn, unge og vokse. Der kan opstå svære perioder af den ene eller anden årsag, enten for os selv, eller de der er tæt på os, som vi ikke selv kan håndtere. Hvorfor reagerer jeg, som jeg gør. Terapi giver dig mulighed for at lære dig selv bedre at kende. Det terapeutiske arbejde drejer sig om, via samtale og øvelser at styrke de følelser og ressourcer, der skal til, for at bevæge sig ind i et løsningsområde.
Vi kan have mange forskellige grunde, til at opsøge en psykoterapeut. Det er uundgåeligt, at vi møder mange eller voldsomme oplevelser gennem livet. Vi kan komme i en situation, hvor vi har behov for at tale om vores tanker, følelser eller handlinger. Mange kommer med problematikker som: Stress - Depression - Uro - Angst - Lavt selvværd Jalousi - Ensomhed - Mobning - Vrede - Traumer - Fobier - Selvværdsproblemer - Sorg - Svigt Utroskab - eller en generel følelse af utilstrækkelighed - m.m. Stress. Stress er en naturligt biologisk mekanisme, en instinktiv kamp-flugt reaktion. Stress skærper vores sanser og aktiverer vores alarmberedskab, så vi er klar til at handle. Kortvarig stress bliver man ikke syg af, den får en til at yde sit bedste, og er vigtig for vores udvikling. Årsagen til stress er ofte, at man gennem længere tid føler, at man ikke kan indfri de forventninger, der stilles til en, hvad enten de kommer fra en selv eller omverdenen. Det er ofte relateret til arbejdspladsen, parforholdet, familielivet, forholdet til venner og bekendte, m.m. Stress kan udløse angst, og omvendt kan angst udløse stress, hvilket kan føre til en ond cirkel med et forhøjet stress og angst niveau. Længere tids stress eller psykisk pres, kan udløse angstanfald, depression og andre psykiske lidelser. Hvorfor er det kun nogle i en afdeling, som bliver stressede, mens andre ikke gør? Vi bliver ofte mere stressede af bekymringer og grublerier ”hjernen kører på højtryk” end af ydre krav. Ofte er det ikke mængden af krav, der giver stress, men den opmærksomhed, vi giver kravene. Ofte bekymrer eller grubler vi i timevis, vi er overbevist at det giver os overblik og mere ro på, men vi ender i en negativ spiral, vi graver os længere ned i hullet. Tankemylder begynder at fylder mere og mere. En effektiv behandling af stress og depression kan være metakognitiv terapi, som er en del af den tredje generations kognitive terapi. Terapien er en dokumenteret korttidsterapi, som er særdeles effektiv til behandling af stress, depression og andre psykiske lidelser. Depression. Depression er en af de almindeligste psykiske sygdomme. Hver femte eller sjette af os udvikler symptomer på depression på et tidspunkt i livet. Flere kvinder end mænd får en depression. Depression kan opleves forskelligt fra person til person. Årsagerne til depression kan være modtagelighed, stress, arv og miljø. Der er forskellige sværhedsgrader og typer af depression. Parforhold og depression. Selv om depression hos en af parterne i et parforhold kan stamme fra utroligt mange ting, så som opvækstvilkår ”fx dårlig opdragelse og forskellige belastninger i barndommen” og arbejdsvilkår kan spille ind, så er det dog tilsyneladende også ofte belastninger inden for parforholdet, der bidrager til en depression. Angst – Uro – Nervøsitet. Angst uro og nervøsitet er en naturlig reaktion på oplevelsen af fare eller når vi føler os truede, angsten gør, at vi reagerer hurtigt og instinktivt. Problemet bliver, når vi oplever en overdreven angst, uro eller nervøsitet for situationer eller i begivenheder, som ikke burde fremkalde en sådan overdreven reaktion, reaktionen er ude af proportioner. Angst, uro eller nervøsitet kan komme til udtryk på mange måder. For nogle kommer den som intense reaktioner på bestemte tidspunkter, for andre er følelsen til stede hele tiden og har ofte en stor betydning for personens adfærd. Den gamle hjerne i den nye. Med ”to” hjerner kørende på samme tid, har vi på den ene side adgang til et unikt og omfangsrigt repertoire for vores væren i verden, på den anden side har vi fri passage til at aktivere vores eget frygtsystem indefra, alene ved hjælp af vores tanker og øvrige mentale aktiviteter, og det skyldes vores avancerede hjerne. Lær hvordan du samarbejder med din hjerne. Uforløste traumer kan præge familiehistorien. Et uforløst traume kan bevæge sig gennem generationer. Det kan inkluder følelser, frygt, tanker, somatiske tilstande og adfærds- og reaktionsmønstre. Et traumer kan sende chokbølger og kaskader af stress fra en generation til den næste. Dyreforsøg viser tydeligt, at stress og angst rejser fra generation til generation.  Her er psykoterapi en oplagt løsning. Dine celler lytter til dine tanker. Cellebiologen Bruce Lipton har i mere end 20 år forsket i hvordan den enkelte celle i en organisme finder ud af, hvad dens opgave er. Cellens umiddelbare omgivelser er vores indre miljø, som vi blandt andet skaber via vores tanker, både positive og negative, via vores følelser, som opstår som en respons på vores tanker og endelig også via vores levevis og vores ernæring. Celler lytter til underbevidstheden Hvis man skal arbejde personligt med sine grundlæggende overbevisninger, er det vigtigt at huske på, at det er vores underbevidsthed, og ikke vores dagsbevidsthed, der er den helt afgørende udslagsgivende faktor. Underbevidstheden er langt kraftigere og langt mere effektfuld end bevidstheden. Derfor skal man interessere sig for, hvad underbevidstheden er, og hvordan man påvirker den. Terapiformer som indgår i terapier. Metakognitiv terapi. Metakognitiv terapi er en del af den tredje generations kognitive terapi.Terapien er en dokumenteret korttidsterapi, som er særdeles effektiv til behandling af stress, depression, psykiske lidelser og øge mental overskud. Metakognitiv terapi fokuserer på tankemønstre og i mindre grad på tankeindholdet. Målet er at du får kontrol over dine tankeprocesser, en mental fleksibilitet. Metakognitiv terapi er en behandlingsmetode, som kan bruges på tværs af diagnosekriterier, det betyder, at hvis man eksempelvis både har depression og OCD, men primært ønsker behandling for OCD, så vil behandlingen af OCD uundgåeligt medføre, at de depressive symptomer aftager, det skyldes at vi får mere kontrol over vores tankeprocesser. Undersøgelser viser at stress og depression kan opstå, når vi håndterer negative tanker og følelser på uhensigtsmæssige måder, derfor kan vi reducerer risikoen for stress og depression, når vi lærer at forholde os til vores negative tanker og følelser på en mere hensigtsmæssig måde. ACT terapi. ACT (Acceptance and Commitment Therapy) er også en del af den tredje generations kognitive terapi. ACT er en videnskebeligt dokumenteret metode, som er effektiv over for en lang række problemstillinger, som f.eks stress, depression, angst, kroniske smerter, m.m. ACT handler om at opøve en psykologisk fleksibilitet, ofte bider tanker og følelser sig mere og mere fast, jo mere vi prøver at bekæmpe eller flygte fra dem. I ACT er der fokus på vores følelser, tanker, værdier, opmærksomhed, identitet og vores adfærd. Samtaleterapi. Samtaleterapi giver dig mulighed for at lære dig selv bedre at kende. Hvad der foregår i dig, og hvorfor du føler, reagerer og handler, som du gør eller hvis du her og nu har brug for at snakke med nogen om dine tanker og følelser. Vi kan vende en problematik på hovedet, så det ses i et helt andet lys og komme med nye vinkler, det betyder at problemet ændrer form, og at der opstår flere muligheder for at løse det. Systemisk terapi Teorien er, at alting opstår i en sammenhæng. Alle mennesker har deres egen forståelse af verden og sig selv, og hvordan tingene fungerer. Problemer opstår ofte i relationer og de systemer vi mennesker befinder os i. Derfor vil enhver ændring, ikke blot påvirke én selv, men også alt og alle omkring en. Problemer vil ofte være i et samspil med omverden, hvor man både påvirker og bliver påvirket af det, der sker. En antagelse er, at vi kun kan forstå et menneskes handlinger ved at inddrage det system, som dette menneske indgår i. Der lægges stor vægt på sproget i den systemiske metode, da sproget er os. Narrativ terapi Den narrative tilgang er, at vi som mennesker skaber mening gennem de historier, vi fortæller til hinanden og os selv.De fortællinger bestemmer vores samspil med andre mennesker, vores identitet og vores opfattelse af verden. Narrativ terapi handler om, at skabe flere mulige fortællinger og herigennem mere frihed. I terapien arbejder man med at placere problemet udenfor klienten – ”Det er ikke personen, der er problemet, men problemet, der er problemet” Med dette udgangspunkt kortlægges problemernes landskab Emotionelt Fokuseret Terapi - EFT I Emotionelt Fokuserede Terapi ser vi vores følelser som et indre navigationssystem. Det er vores følelser der fortæller om noget er farligt, sjovt, svært, m.m. Mange mennesker har lært at bytte følelser ud med andre følelser, eller slet ikke at mærke dem. Senere i livet kan det, der engang var virksom blive problematisk og kan i sidste ende lede til meningsløshed, stress og depression. NLP - Terapi. NLP står for Neuro Lingvistisk Programmering. NLP tager sit udgangspunkt i, hvordan vores sanser, nervesystem opfatter virkeligheden og gennem et komplekst, indre sprog af billeder, lyde, følelser og ord, som programmerer os til en given adfærd. NLP er en unik og simpel metode til forandring. Metoden tager udgangspunkt i, hvordan vi som mennesker lagrer og genfinder vore oplevelser og vore tanker om os selv. Vores sprog fortæller os hvem vi er og hvordan vi arrangerer vores indre univers.
Forside Psykoterapi Parterapi Hypnose Sexologi Priser Kontakt - Adr Profil Psyk
GT7 Livs Systemer
Psykoterapi
Psykoterapi
GT7 Livs Systemer CVR nr. 32 48 83 58
Site Menu
Psykoterapi for børn, unge og voksne
Vi kan have mange forskellige grunde, til at opsøge en psykoterapeut. Det er uundgåeligt, at vi møder mange eller voldsomme oplevelser gennem livet. Vi kan komme i en situation, hvor vi har behov for at tale om vores tanker, følelser eller handlinger. Mange kommer med problematikker som: Stress - Depression - Uro - Angst - Lavt selvværd - Jalousi - Ensomhed - Mobning - Vrede - Traumer - Fobier - Selvværdsproblemer - Sorg - Svigt - Utroskab - Eller en generel følelse af utilstrækkelighed - m.m. Stress. Stress er en naturligt biologisk mekanisme, en instinktiv kamp-flugt reaktion. Stress skærper vores sanser og aktiverer vores alarmberedskab, så vi er klar til at handle. Kortvarig stress bliver man ikke syg af, den får en til at yde sit bedste, og er vigtig for vores udvikling. Årsagen til stress er ofte, at man gennem længere tid føler, at man ikke kan indfri de forventninger, der stilles til en, hvad enten de kommer fra en selv eller omverdenen. Det er ofte relateret til arbejdspladsen, parforholdet, familielivet, forholdet til venner og bekendte, m.m. Stress kan udløse angst, og omvendt kan angst udløse stress, hvilket kan føre til en ond cirkel med et forhøjet stress og angst niveau. Længere tids stress eller psykisk pres, kan udløse angstanfald, depression og andre psykiske lidelser. Hvorfor er det kun nogle i en afdeling som bliver stressede, mens andre ikke gør? Vi bliver ofte mere stressede af bekymringer og grublerier ”hjernen kører på højtryk” end af ydre krav. Ofte er det ikke mængden af krav, der giver stress, men den opmærksomhed, vi giver kravene. Ofte bekymrer eller grubler vi i timevis, vi er overbevist at det giver os overblik og mere ro på, men vi ender i en negativ spiral, vi graver og længere ned i hullet. Tankemylder begynder at fylder mere og mere. En effektive behandlinger af stress og depression kan være metakognitiv terapi som er en del af den tredje generations kognitive terapi. Terapien er en dokumenteret korttidsterapi, som er særdeles effektiv til behandling af stress, depression og andre psykiske lidelser. Depression. Depression er en af de almindeligste psykiske sygdomme. Hver femte eller sjette af os udvikler symptomer på depression på et tidspunkt i livet. Flere kvinder end mænd får en depression. Depression kan opleves forskelligt fra person til person. Årsagerne til depression kan være modtagelighed, stress, arv og miljø. Der er forskellige sværhedsgrader og typer af depression. Parforhold og depression. Selv om depression hos en af parterne i et parforhold kan stamme fra utrolige mange ting, så som opvækstvilkår ”fx dårlig opdragelse og forskellige belastninger i barndommen” og arbejdsvilkår kan spille ind, så er det dog tilsyneladende også ofte belastninger inden for parforholdet, der bidrager til en depression. Angst - Uro - Nervøsitet. Angst uro og nervøsitet er en naturlig reaktion på oplevelsen af fare eller når vi føler os truede.Angsten gør, at vi reagerer hurtigt og instinktivt. Problemet bliver, når vi oplever en overdreven angst, uro eller nervøsitet for situationer eller i begivenheder, som ikke burde fremkalde en sådan overdreven reaktion, reaktionen er ude af proportioner. Angst, uro eller nervøsitet kan komme til udtryk på mange måder. For nogle kommer den som intense reaktioner på bestemte tidspunkter, for andre er følelsen til stede hele tiden og har ofte en stor betydning for personens adfærd. Den gamle hjerne i den nye. Med ”to” hjerner kørende på samme tid, har vi på den ene side adgang til et unikt og omfangsrigt repertoire for vores væren i verden, på den anden side har vi fri passage til at aktivere vores eget frygtsystem indefra, alene ved hjælp af vores tanker og øvrige mentale aktiviteter, og det skyldes vores avancerede hjerne. Lær hvordan du samarbejder med din hjerne. Uforløste traumer kan præge familiehistorien. Et uforløst traume kan bevæge sig gennem generationer. Det kan inkluder følelser, frygt, tanker, somatiske tilstande og adfærds- og reaktionsmønstre. Et traume kan sende chokbølger og kaskader af stress fra en generation til den næste. Dyreforsøg viser tydeligt, at stress og angst rejser fra generation til generation. Her er psykoterapi en oplagt løsning. Dine celler lytter til dine tanker. Cellebiologen Bruce Lipton har i mere end 20 år forsket i hvordan den enkelte celle i en organisme finder ud af, hvad dens opgave er. Cellens umiddelbare omgivelser er vores indre miljø, som vi blandt andet skaber via vores tanker, både positive og negative, via vores følelser, som opstår som et respons på vores tanker og endelig også via vores levevis og vores ernæring. Celler lytter til underbevidstheden Hvis man skal arbejde personligt med sine grundlæggende overbevisninger, er det vigtigt at huske på, at det er vores underbevidsthed, og ikke vores dagsbevidsthed, der er den helt afgørende udslagsgivende faktor. Underbevidstheden er langt kraftigere og langt mere effektfuld end bevidstheden. Derfor skal man interessere sig for, hvad underbevidstheden er, og hvordan man påvirker den. Terapiformer som indgår i terapien. Metakognitiv terapi. Metakognitiv terapi er en del af den tredje generations kognitive terapi. Terapien er en dokumenteret korttidsterapi, som er særdeles effektiv til behandling af stress, depression, psykiske lidelser og til at øge mentalt overskud. Metakognitiv terapi fokuserer på tankemønstre og i mindre grad på tankeindholdet. Målet er at du får kontrol over dine tankeprocesser, en mental fleksibilitet. Metakognitiv terapi er en behandlingsmetode, som kan bruges på tværs af diagnosekreterier, det betyder, at hvis man eksempelvis både har depression og OCD, men primært ønsker behandling for OCD, så vil behandlingen af OCD uundgåeligt medføre, at de depressive symptomer aftager, det skyldes at vi får mere kontrol over vores tankeprocesser. Undersøgelser viser at stress og depression kan opstå, når vi håndterer negative tanker og følelser på uhensigtsmæssige måder, derfor kan vi reducere risikoen for stress og depression, når vi lærer at forholde os til vores negative tanker og følelser på en mere hensigtsmæssig måde. ACT terapi. ACT (Acceptance and Commitment Therapy) er også en del af den tredje generations kognitive terapi. ACT er en videnskabeligt dokumenteret metode, som er effektiv over for en lang række problemstillinger, som f.eks stress, depression, angst, m.m. ACT handler om at opøve en psykologisk fleksibilitet, ofte bider tanker og følelser sig mere og mere fast, jo mere vi prøver at bekæmpe eller flygte fra dem. I ACT er der fokus på vores følelser, tanker, værdier, opmærksomhed, identitet og vores adfærd. Samtaleterapi. Samtaleterapi giver dig mulighed for at lære dig selv, bedre at kende. Hvad der foregår i dig, og hvorfor du føler, reagerer og handler, som du gør eller hvis du her og nu har brug for at snakke med nogen om dine tanker og følelser. Vi kan vende en problematik på hovedet, så det ses i et helt andet lys og komme med nye vinkler, det betyder at problemet ændrer form, og at der opstår flere muligheder for at løse det. Systemisk terapi. Teorien er, at alting opstår i en sammenhæng. Alle mennesker har deres egen forståelse af verden og sig selv, og hvordan tingene fungerer. Problemer opstår ofte i relationer og de systemer vi mennesker befinder os i. Derfor vil enhver ændring, ikke blot påvirke én selv, men også alt og alle omkring en. Problemer vil ofte være i et samspil med omverden, hvor man både påvirker og bliver påvirket af det der sker. En antagelse er, at vi kun kan forstå et menneskes handlinger ved at inddrage det system, som dette menneske indgår i. Der lægges stor vægt på sproget i den systemiske metode, da sproget er os. Narrativ terapi. Den narrative tilgang er, at vi som mennesker skaber mening gennem de historier, vi fortæller til hinanden og os selv.De fortællinger bestemmer vores samspil med andre mennesker, vores identitet og vores opfattelse af verden. Narrativ terapi handler om, at skabe flere mulige fortællinger og herigennem mere frihed. I terapien arbejder man med at placere problemet udenfor klienten – ”Det er ikke personen, der er problemet, men problemet, der er problemet” Med dette udgangspunkt kortlægges problemernes landskab Emotionelt Fokuseret Terapi - EFT I Emotionelt Fokuserede Terapi ser vi vores følelser som et indre navigationssystem. Det er vores følelser der fortæller om noget er farligt, sjovt, svært, m.m. Mange mennesker har lært at bytte følelser ud med andre følelser, eller slet ikke at mærke dem. Senere i livet kan det, der engang var virksomt blive problematisk og kan i sidste ende lede til meningsløshed, stress og depression. NLP - Terapi. NLP står for Neuro Lingvistisk Programmering.            NLP tager sit udgangspunkt i, hvordan vores sanser, nervesystem opfatter virkeligheden og gennem et komplekst, indre sprog af billeder, lyde, følelser og ord, som programmerer os til en given adfærd. NLP er en unik og simpel metode til forandring. Metoden tager udgangspunkt i, hvordan vi som mennesker lagrer og genfinder vore oplevelser og vore tanker om os selv. Vores sprog fortæller os hvem vi er og hvordan vi arrangerer vores indre univers.
GT7 Livs Systemer
Psykopterapi