GT7 Livs Systemer CVR nr. 32 48 83 58
Parterapi & Parrådgivning. Kom med din partner eller alene. Når vi danner par, mødes vi med to vidt forskellige forventninger "bevidst og ubevidst". Et parforhold er altid i udvikling, og der opstår løbende konflikter, som skaber problemer, hvis de ikke løses. Det gælder nydannede par, eller par der har eksisteret i mange år. Hvis vi ender i angreb, kritik, kulde eller afvisning, er det svært og utrygt at være sammen, og ofte aner vi ikke, hvad vi skal gøre for at komme ud af det. Kvaliteten af det parforhold, vi befinder os i, er vigtig, ikke bare for vores emotionelle sundhed, men også for vores fysiske sundhed.
Vores parforhold skal kunne holde til rigtig mange ting, som skyldes udefrakommende faktorer, det kan f.eks. være udfordringer på jobbet, opdragelse af børn, økonomi, stress osv. Der kan opstå problematikker, som vi ikke selv kan håndtere. Det er aldrig for sent at gå i terapi, men det er typisk lettere, jo tidligere man starter. Der er ting, som du og din partner er uenig om, som I altid har været uenige om, og som I altid vil være uenige om. Måske går uenigheden på sex, på hvordan I skal opdrage og irettesætte jeres børn, på hvordan pengene skal administreres, på hvordan I skal vise jeres kærlighed. Nogle par, tolker uenigheden som en afvisning. I et forhold, må man godt være vred, frustreret eller såret. Det vil være unaturligt, hvis følelserne ikke var til stede. Det gælder om, at sætte ord på jeres behov og ønsker, give konstruktiv kritik, på en måde som øger respekten, nærheden og tilliden til hinanden. Kærlighed er ikke nok. Kærlighed alene vil ikke få parforholdet til at fungere. Du får ikke noget vellykket og varigt parforhold, bare fordi I elsker hinanden. Parforholdet falder ikke bare pludselig sammen, det forvitrer snarer med tiden. Det handler om hvor vi lægger vores energi og fokus. Når kærligheden svigter.   I virkeligheden gav de begge kærlighed, men ingen af dem fik, hvad de ønskede eller havde behov for. De elskede hinanden, men fordi de ikke forstod hinandens primære behov, trængte kærligheden ikke igennem. Vi har hver vores kærlighedssprog, hvilket sprog er dit? Vi har alle hørt sætningen. "Jeg har aldrig rigtig følt mig elsket". Jeg ved godt at X elsker mig, men jeg kan ikke mærke det. Hvad er det, for et sprog, som mangler? Hvis man forstår kærlighedens fem grundsprog og er klar over, at vi hver især har vores primære kærlighedssprog, kan man målbevidst udtrykke sin kærlighed til sin partner, børn, forældre, venner ect. Og når man gør det, bliver den anden ved med at føle sig elsket. Problemer i parforholdet kan give tristhed, stress, depression, m.m. Nære relationer har stor betydning for vores trivsel, helt ned på celleniveau. Dårlig fungerende relationer gør vores immunsystem svagere og stresser vores krop og hjerne. Stressfyldte parforhold kan bidrage til en depression. Par henvender sig typisk pga. Dårlig kommunikation - Utroskab - Skænderier - Børneopdragelse - Manglende nærhed - Jalousi - Romantikken er henvist til fortiden - Sexlivet er ikke som ønsket - Misforståelser - Frustrationer Kritik - Bebrejdelser - Tavshed - Lukkethed - Kedsomhed - Tomhed - Uro - Længsel - Afsavn - Ønsket om et dybere og tættere forhold - Overvejer skilsmisse - m.m. Vores mønster når der er pres på. Ved 80% af parrene bliver den ene kritisk og opsøgende mens den anden trækker sig og bliver tavs. Så bliver den ene mere kritisk, mens den anden tier og trækker sig yderligere. De andre 20% har enten et mønster, hvor de begge angriber, det giver mange og voldsomme skænderier, eller også trækker begge sig. Jalousi. Alle føler jalousi i større eller mindre grad. Derfor er jalousi uundgåelig, hvis man virkelig elsker et andet menneske. Tager følelsen overhånd, kan den være dræbende for kærligheden. Den, der er jaloux, udøver kontrol og vogter på den andens skridt. Det præger parforholdet negativt og kan blive meget belastende for ens partner, men måske allermest for en selv. Når det drejer sig om jalousi, skal man huske at overveje, om jalousien er berettiget eller ej. Hvis ens partner f.eks. hele tiden lægger op til andre og forsøger at gøre sin partner jaloux med vilje, er det et fælles problem. Utroskab. Utroskab kan være et symptom på, at noget i parforholdet ikke fungerer, som det skal. Der kan imidlertid være mange årsager til, at parforholdet ikke fungerer. Utroskab rammer os på et dybt plan, nemlig planet for tro og tillid og skaber automatisk en kløft i parforholdet. Utroskab kan også defineres som en situation, hvor partneren på et kommunikativt fortroligt plan har haft en nær kontakt med en anden, også selvom der ikke har været seksualitet indblandet. Hvis din partner er oprigtigt ked af det, vedkommende har gjort, og virkelig fortryder, har jeres forhold måske en chance. Nogle gange er afstanden for stor: Manglende respekt, mistillid, forskellige behov eller andet, så den ene eller begge vælger at afslutte det. Når partnere skilles, er det ikke kun den, der går, som får en ny chance. Den som er blevet forladt, har også chancen for en ny begyndelse. Fasen lige efter en utroskab, er ofte meget hård for begge partner og meget afgørende for om I kommer videre efter utroskaben. Det er her I skal bevise for hinanden, at I tør tro på forholdet. Spørgsmål efter utroskab: Hvordan kunne du / jeg gøre det? Hvorfor skete det? Hvad tænkte du / jeg på? Kan det overhovedet lade sig gøre at få det godt igen? er helt almindelige spørgsmål. Spørgsmål som skal besvares mange gange efter en utroskab. Det limbiske system (også kaldes den emotionelle hjerne eller følelseshjernen). Vi er følende pattedyr, og vi føler det, vi føler, så længe vi føler det. En rationel eller moralsk beslutning om at tilgive, sidder et helt andet sted i hjernen end det, vi føler. Hvis man oplever, at ens partner svigter en, er det naturlig selvbeskyttelse, at amygdala ”hjernens angstcenter” prøver at værne imod, at det sker igen. Sagt på en anden måde: det er nervesystemet, der bestemmer, hvornår vi føler os trygge eller klar til at tilgive, ikke den kognitive hjerne. De ægteskaber, der overlever og kommer videre efter en krise, har det til fælles, at den part, der har svigtet, oprigtigt viser, at han eller hun er ked af at have såret sin partner. Det at se oprigtigheden opløser automatisk følelsen af svigt og sorg, og så kommer tilgivelsen af sig selv. Der er skabt grobund for tryghed og at kærligheden kan vokse. Separation eller skilsmisse. Hvordan håndterer vi bedst, en forestående separation eller skilsmisse. Hvordan får vi sagt rigtig og endegyldigt farvel. "følelser, børn, fremtid, m.m." Her kan parterapi ofte værre en hjælp. Min partner vil ikke. Måske opfatter man det som en falliterklæring og et stor personligt nederlag at skulle have hjælp. "Det her bør vi kunne klare selv", uden at de af den grund har en levende forestilling om, hvordan de skal løse problemet. Andre er måske bange for at skulle blive endnu mere kritiseret og nedgjort, end de føler sig i forvejen. Eller for, at den ene skal få ret, og den anden uret. Der er også dem, der er bange for, at de måske bryder sammen, eller at partneren gør det, hvis der bliver rusket for meget op i det, der gør ondt, og hvad kan der så ikke ske. Det kan også være angst for, at en åbning af følelser og sårbarhed kan blive brugt imod en senere. Nogle tror fejlagtigt, at alt skal lægges frem og bedømmes. I kommer til at arbejde med netop det, som giver jer frustrationerne, og med det som giver fylde og glæde i jeres liv. Nogle gange har en partner ikke mulighed for eller ønsker ikke at deltage i parterapi. Det kan der være mange grunde til. Hvis du forgæves har forsøgt at få din partner med på ideen, kan du være nødt til at begynde at arbejde med forandringsprocessen for dig selv. Husk, at når den ene i et parforhold begynder at ændre det, vedkommende gør, så vil forholdet ændre sig! Terapi. Et typisk forløb starter med at afdække de ting, der er gået galt, eller som mangler i parforholdet. I fortæller hver især om, hvordan i oplever parforholdet. Det er vigtigt, at jeg får et overblik, ofte er det nødvendig med en individuel samtale med hver part. I får lov til at tale ud. Mens jeg taler med den ene part, lytter den anden part og omvendt. I bliver lyttet til, og lytter til hinanden uden at nedgøres eller afbrydes. Undervejs vil I få mulighed for at kommentere på de ting, der bringes op. Der vil også være tidspunkter, hvor I sammen taler om jeres parforhold, og jeg stiller spørgsmål. Det terapeutiske arbejde drejer sig om, via samtale og øvelser, at styrke de følelser og ressourcer, der skal til for at bevæge sig ind i et løsningsområde.
Forside Psykoterapi Parterapi Hypnose Sexologi Priser Kontakt - Adr Profil Psyk
GT7 Livs Systemer
Parterapi & Parrådgivning
Parterapi
GT7 Livs Systemer CVR nr. 32 48 83 58
Site Menu Parterapi & Parrådgivning
Parterapi & Parrådgivning Kom med din partner eller alene. Når vi danner par, mødes vi med to vidt forskellige forventninger "bevidst og ubevidst". Et parforhold er altid i udvikling, og der opstår løbende konflikter, som skaber problemer, hvis de ikke løses. Det gælder nydannede par, eller par der har eksisteret i mange år. Hvis vi ender i angreb, kritik, kulde eller afvisning, er det svært og utrygt at være sammen, og ofte aner vi ikke, hvad vi skal gøre for at komme ud af det. Kvaliteten af det parforhold vi befinder os i er vigtig, ikke bare for vores emotionelle sundhed, men også for vores fysiske sundhed. Vores parforhold skal kunne holde til rigtig mange ting som skyldes udefrakommende faktorer, det kan f.eks. være udfordringer på jobbet, opdragelse af børn, økonomi, stress osv. Der kan opstå problematikker, som vi ikke selv kan håndtere. Det er aldrig for sent at gå i terapi, men det er typisk lettere, jo tidligere man starter. Der er ting, som du og din partner er uenig om, som I altid har været uenige om, og som I altid vil være uenige om. Måske går uenigheden på sex, på hvordan I skal opdrage og irettesætte jeres børn, på hvordan pengene skal administreres, på hvordan I skal vise jeres kærlighed. Nogle par, tolker uenigheden som en afvisning. I et forhold, må man godt være vred, frustreret eller såret. Det vil være unaturligt, hvis følelserne ikke var til stede. Det gælder om, at sætte ord på jeres behov og ønsker, give konstruktiv kritik, på en måde som øger respekten, nærheden og tilliden til hinanden. Kærlighed er ikke nok. Kærlighed alene vil ikke få parforholdet til at fungerer. Du får ikke noget vellykket og varigt parforhold, bare fordi I elsker hinanden. Parforholdet falder ikke bare pludselig sammen, det forvitrer snarer med tiden. Det handler om hvor vi lægger vores energi og fokus. Når kærligheden svigter.  I virkeligheden gav de begge kærlighed, men ingen af dem fik, hvad de ønskede eller havde behov for. De elskede hinanden, men fordi de ikke forstod hinandens primære behov, trængte kærligheden ikke igennem. Vi har hver vores kærlighedssprog, hvilket sprog er dit? Vi har alle hørt sætningen. "Jeg har aldrig rigtig følt mig elsket". Jeg ved godt at X elsker mig, men jeg kan ikke mærke det. Hvad er det, for et sprog, som mangler? Hvis man forstår kærlighedens fem grundsprog og er klar over, at vi hver især har vores primære kærlighedssprog, kan man målbevidst udtrykke sin kærlighed til sin partner, børn, forældre, venner ect. Og når man gør det, bliver den anden ved med at føle sig elsket. Problemer i parforholdet kan give tristhed,stress, depression, m.m. Nære relationer har stor betydning for vores trivsel, helt ned på celleniveau. Dårlig fungerende relationer gør vores immunsystem svagere og stresser vores krop og hjerne. Stressfyldte parforhold kan bidrage til en depression. Par henvender sig typisk pga. Dårlig kommunikation - Utroskab - Skænderier - Børneopdragelse - Manglende nærhed - Jalousi - Romantikken er henvist til fortiden - Sexlivet er ikke som ønsket - Misforståelser - Frustrationer Kritik - Bebrejdelser - Tavshed - Lukkethed - Kedsomhed - Tomhed - Uro - Længsel - Afsavn - Ønsket om et dybere og tættere forhold - Overvejer skilsmisse - m.m. Vores mønster når der er pres på. Ved 80% af parrene bliver den ene kritisk og opsøgende mens den anden trækker sig og bliver tavs. Så bliver den ene mere kritisk, mens den anden tier og trækker sig yderligere. De andre 20% har enten et mønster, hvor de begge angriber, det giver mange og voldsomme skænderier, eller også trækker begge sig. Jalousi. Alle føler jalousi i større eller mindre grad. Derfor er jalousi uundgåelig, hvis man virkelig elsker et andet menneske. Tager følelsen overhånd, kan den være dræbende for kærligheden. Den, der er jaloux, udøver kontrol og vogter på den andens skridt. Det præger parforholdet negativt og kan blive meget belastende for ens partner, men måske allermest for en selv. Når det drejer sig om jalousi, skal man huske at overveje, om jalousien er berettiget eller ej. Hvis ens partner f.eks. hele tiden lægger op til andre og forsøger at gøre sin partner jaloux med vilje, er det et fælles problem. Utroskab Utroskab kan være et symptom på, at noget i parforholdet ikke fungerer, som det skal. Der kan imidlertid være mange årsager til, at parforholdet ikke fungerer. Utroskab rammer os på et dybt plan, nemlig planet for tro og tillid og skaber automatisk en kløft i parforholdet. Utroskab kan også defineres som en situation, hvor partneren på et kommunikativt fortroligt plan har haft en nær kontakt med en anden, også selvom der ikke har været seksualitet indblandet. Hvis din partner er oprigtigt ked af det, vedkommende har gjort, og virkelig fortryder, har jeres forhold måske en chance. Nogle gange er afstanden for stor: Manglende respekt, mistillid, forskellige behov eller andet, så den ene eller begge vælger at afslutte det. Når partnere skilles, er det ikke kun den, der går, som får en ny chance. Den som er blevet forladt, har også chancen for en ny begyndelse. Fasen lige efter en utroskab, er ofte meget hård for begge partner og meget afgørende for om I kommer videre efter utroskaben. Det er her I skal bevise for hinanden, at I tør tro på forholdet. Spørgsmål efter utroskab: Hvordan kunne du / jeg gøre det? Hvorfor skete det? Hvad tænkte du / jeg på? Kan det overhovedet lade sig gøre at få det godt igen? er helt almindelige spørgsmål. Spørgsmål som skal besvares mange gange efter en utroskab. Det limbiske system (også kaldes den emotionelle hjerne eller følelseshjernen). Vi er følende pattedyr, og vi føler det, vi føler, så længe vi føler det. En rationel eller moralsk beslutning om at tilgive sidder et helt andet sted i hjernen end det, vi føler. Hvis man oplever, at ens partner svigter en, er det naturlig selvbeskyttelse, at amygdala ”hjernens angstcenter” prøver at værne imod, at det sker igen. Sagt på en anden måde: det er nervesystemet, der bestemmer, hvornår vi føler os trygge, eller klar til at tilgive, ikke den kognitive hjerne. De ægteskaber, der overlever og kommer videre efter en krise, har det til fælles, at den part, der har svigtet, oprigtigt viser, at han eller hun er ked af at have såret sin partner. Det at se oprigtigheden opløser automatisk følelsen af svigt og sorg, og så kommer tilgivelsen af sig selv. Der er skabt grobund for tryghed og at kærligheden kan vokse. Separation eller skilsmisse. Hvordan håndterer vi bedst, en forestående separation eller skilsmisse. Hvordan får vi sagt rigtig og endegyldigt farvel. "følelser, børn, fremtid, m.m." Her kan parterapi ofte værre en hjælp. Min partner vil ikke. Måske opfatter man det som en falliterklæring og et stor personligt nederlag at skulle have hjælp. "Det her bør vi kunne klare selv", uden at de af den grund har en levende forestilling om, hvordan de skal løse problemet. Andre er måske bange for at skulle blive endnu mere kritiseret og nedgjort, end de føler sig i forvejen. Eller for, at den ene skal få ret, og den anden uret. Der er også dem, der er bange for, at de måske bryder sammen, eller at partneren gør det, hvis der bliver rusket for meget op i det, der gør ondt, og hvad kan der så ikke ske. Det kan også være angst for, at en åbning af følelser og sårbarhed kan blive brugt imod en senere. Nogle tror fejlagtigt, at alt skal lægges frem og bedømmes. I kommer til at arbejde med netop det, som giver jer frustrationerne, og med det som giver fylde og glæde i jeres liv. Nogle gange har en partner ikke mulighed for eller ønsker ikke at deltage i parterapi. Det kan der være mange grunde til. Hvis du forgæves har forsøgt at få din partner med på ideen, kan du være nødt til at begynde at arbejde med forandringsprocessen for dig selv. Husk, at når den ene i et parforhold begynder at ændre det, vedkommende gør, så vil forholdet ændre sig! Terapi. Et typisk forløb starter med at afdække de ting, der er gået galt, eller som mangler i parforholdet. I fortæller hver især om, hvordan i oplever parforholdet. Det er vigtigt, at jeg får et overblik, ofte er det nødvendig med en individuel samtale med hver part. I får lov til at tale ud. Mens jeg taler med den ene part, lytter den anden part og omvendt. I bliver lyttet til, og lytter til hinanden uden at nedgøres eller afbrydes. Undervejs vil I få mulighed for at kommenterer på de ting, der bringes op. Der vil også være tidspunkter, hvor I sammen taler om jeres parforhold, og jeg stiller spørgsmål. Det terapeutiske arbejde drejer sig om, via samtale og øvelser, at styrke de følelser og ressourcer, der skal til for at bevæge sig ind i et løsningsområde.
GT7 Livs Systemer
Parterapi & Parrådgivning