GT7 Livs Systemer CVR nr. 32 48 83 58
Psykoterapi - Parterapi - Hypnose
Forside Psykoterapi Hypnose Parterapi Sexologi Stress, m.m Priser Kontakt, Adr Profil Psyk
GT7 Livs Systemer Moderne Psykologi
Den gamle hjerne i den nye. Med ”to” hjerne kørende på samme tid, har vi på den ene side adgang til et unikt og omfangsrigt repertoire for vores væren i verden, på den anden side har vi fri passage til at aktivere vores eget frygtsystem indefra, alene ved hjælp af vores tanker og øvrige mentale aktiviteter, og det skyldes vores avancerede hjerne. Lær hvordan du samarbejder med din hjerne. Stress. Stress er en naturligt biologisk mekanisme, en instinktiv kamp-flugt reaktion. Stress skærpe vores sanser og aktiverer vores alarmberedskab, så vi er klar til at handle. Kortvarig stress ”positiv stress” bliver man ikke syg af, den får en til at yde sit bedste, og er vigtig for vores udvikling. Problemet opstår, hvis vi konstant er udsat for stress og kroppen ikke får tid til at falde tilbage til normaltilstanden. Stress er en belastningstilstand som, hvis det står på i længere tid kan medføre en ubalance og udgør en trussel mod helbredet. Stress kan udløse angst, og omvendt kan angst udløse stress, hvilket kan fører til en ond cirkel med et forhøjet stress og angst niveau. Længere tids stress eller psykisk pres, kan udløse angstanfald, depression og andre psykiske lidelser. Årsagen til stress er ofte, at man gennem længere tid føler, at man ikke kan indfri de forventninger, der stilles til en, hvad enten de kommer fra en selv eller omverdenen. Det er ofte relateret til arbejdspladsen, parforholdet, familielivet, forholdet til venner og bekendte, m.m. En effektive behandlinger af stress og depression kan være metakognitiv terapi som er en del af den tredje generations kognitive terapi. Terapien er en dokumenteret korttidsterapi, som er særdeles effektiv til behandling af stress, depression og andre psykiske lidelser. Depression. Depression er en af de almindeligste psykiske sygdomme. Hver femte eller sjette af os udvikler symptomer på depression på et tidspunkt i livet. Flere kvinder end mænd får en depression. Depression kan opleves forskelligt fra person til person. Årsagerne til depression kan være modtagelighed, stress, arv og miljø. Der er forskellige sværhedsgrader og typer af depression. Parforhold og depression. Selv om depression hos en af parterne i et parforhold kan stamme fra utrolige mange ting, så som opvækstvilkår ”fx dårlig opdragelse og forskellige belastninger i barndommen” og arbejdsvilkår kan spille ind, så er det dog tilsyneladende også ofte belastninger inden for parforholdet, der bidrager til en depression. Effektive behandlinger af depression kan være Medicinsk terapi – Metakognitiv terapi - Psykoterapi. Angst – Uro – Nervøsitet. Angst uro og nervøsitet er en naturlig reaktion på oplevelsen af fare eller når vi føler os truede, angsten gør, at vi reagerer hurtigt og instinktivt. Problemet bliver, når vi opleve en overdreven angst, uro eller nervøsitet for situationer eller i begivenheder, som ikke burde fremkalde en sådan overdreven reaktion, reaktionen er ude af proportioner. Angst , uro eller nervøsitet kan komme til udtryk på mange måder. For nogle kommer den som intense reaktioner på bestemte tidspunkter, for andre er følelsen til stede hele tiden og har ofte en stor betydning for personens adfærd. En effektive behandlinger kan være Psykoterapi, metakognitiv terapi og Hypnose. Vægttab og Psyken. Overvægt skyldes ofte andet end manglende viden om sund mad og motion. Psyken spiller ofte ben for slankekuren, mange ved alt om kalorier og fedtprocenter. Og alligevel bliver de ved med at tage de uønskede kilo på igen. Ny forskning tyder på, at det er en rigtig god idé at tage psyken med, når vi skal på slankekur. Det er i hvert fald konklusionen på en meget grundig analyse af forskningen på området, foretaget af australske forskere.En oplagt mulighed vil være at benytte psykoterapi og hypnose. Uforløste traumer kan præge familiehistorien. Et uforløst traume kan bevæge sig gennem generationer. Det kan inkluder følelser, frygt, tanker, somatiske tilstande og adfærds- og reaktionsmønstre. Et traumer kan sende chokbølger og kaskader af stress fra en generation til den næste. Dyreforsøg viser tydeligt, at stress og angst rejser fra generation til generation.  Her er psykoterapi en oplagt løsning. Dine celler lytter til din tanker. Cellebiologen Bruce Lipton har i mere end 20 år forsket i hvordan den enkelte celle i en organisme finder ud af, hvad dens opgave er. Cellens umiddelbare omgivelser er vores indre miljø, som vi blandt andet skaber via vores tanker, både positive og negative, via vores følelser, som opstår som et respons på vores tanker og endelig også via vores levevis og vores ernæring. Celler lytter til underbevidstheden Hvis man skal arbejde personligt med sine grundlæggende overbevisninger, er det vigtigt at huske på, at det er vores underbevidsthed, og ikke vores dagsbevidsthed, der er den helt afgørende udslagsgivende faktor. Underbevidstheden er langt kraftigere og langt mere effektfuld end bevidstheden. Derfor skal man interessere sig for, hvad underbevidstheden er, og hvordan man påvirker den.
Stress, m.m
GT7 Livs Systemer CVR nr. 32 48 83 58
Site Menu
Psykoterapi - Parterapi - Hypnose
GT7 Livs Systemer Moderne Psykologi
Den gamle hjerne i den nye. Med ”to” hjerne kørende på samme tid, har vi på den ene side adgang til et unikt og omfangsrigt repertoire for vores væren i verden, på den anden side har vi fri passage til at aktivere vores eget frygtsystem indefra, alene ved hjælp af vores tanker og øvrige mentale aktiviteter, og det skyldes vores avancerede hjerne. Lær hvordan du samarbejder med din hjerne. Stress. Stress er en naturligt biologisk mekanisme, en instinktiv kamp-flugt reaktion. Stress skærpe vores sanser og aktiverer vores alarmberedskab, så vi er klar til at handle. Kortvarig stress ”positiv stress” bliver man ikke syg af, den får en til at yde sit bedste, og er vigtig for vores udvikling. Problemet opstår, hvis vi konstant er udsat for stress og kroppen ikke får tid til at falde tilbage til normaltilstanden. Stress er en belastningstilstand som, hvis det står på i længere tid kan medføre en ubalance og udgør en trussel mod helbredet. Stress kan udløse angst, og omvendt kan angst udløse stress, hvilket kan fører til en ond cirkel med et forhøjet stress og angst niveau. Længere tids stress eller psykisk pres, kan udløse angstanfald, depression og andre psykiske lidelser. Årsagen til stress er ofte, at man gennem længere tid føler, at man ikke kan indfri de forventninger, der stilles til en, hvad enten de kommer fra en selv eller omverdenen. Det er ofte relateret til arbejdspladsen,  parforholdet, familielivet, forholdet til venner og bekendte, m.m. En effektive behandlinger af stress og depression kan være metakognitiv terapi som er en del af den tredje generations kognitive terapi. Terapien er en dokumenteret korttidsterapi, som er særdeles effektiv til behandling af stress og andre psykiske lidelser. Depression. Depression er en af de almindeligste psykiske sygdomme. Hver femte eller sjette af os udvikler symptomer på depression på et tidspunkt i livet. Flere kvinder end mænd får en depression. Depression kan opleves forskelligt fra person til person. Årsagerne til depression kan være modtagelighed, stress, arv og miljø. Der er forskellige sværhedsgrader og typer af depression.   Parforhold og depression. Selv om depression hos en af parterne i et parforhold kan stamme fra utrolige mange ting, så som opvækstvilkår ”fx dårlig opdragelse og forskellige  belastninger i barndommen” og arbejdsvilkår kan spille ind, så er det dog tilsyneladende også ofte  belastninger inden for parforholdet, der bidrager til en depression. Effektive behandlinger af depression kan være Medicinsk terapi – Metakognitiv terapi - Psykoterapi. Angst – Uro – Nervøsitet. Angst uro og nervøsitet er en naturlig reaktion på oplevelsen af fare eller når vi føler os truede, angsten gør, at vi reagerer hurtigt og instinktivt. Problemet bliver, når vi opleve en overdreven angst, uro eller nervøsitet for situationer eller i begivenheder, som ikke burde fremkalde en sådan overdreven reaktion. Angst, uro eller nervøsitet kan komme til udtryk på mange måder. For nogle kommer den som intense reaktioner på bestemte tidspunkter, for andre er følelsen til stede hele tiden og har ofte en stor betydning for personens adfærd. En effektive behandlinger kan være Psykoterapi, metakognitiv terapi og Hypnose. Vægttab og Psyken. Overvægt skyldes ofte andet end manglende viden om sund mad og motion. Psyken spiller ofte ben for slankekuren, mange ved alt om kalorier og fedtprocenter. Og alligevel bliver de ved med at tage de uønskede kilo på igen. Ny forskning tyder på, at det er en rigtig god idé at tage psyken med, når vi skal på slankekur. Det er i hvert fald konklusionen på en meget grundig analyse af forskningen på området, foretaget af australske forskere.En oplagt mulighed vil være at benytte psykoterapi og hypnose. Uforløste traumer kan præge familiehistorien. Et uforløst traume kan bevæge sig gennem generationer. Det kan inkluder følelser, frygt, tanker, somatiske tilstande og adfærds- og reaktionsmønstre. Et traumer kan sende chokbølger og kaskader af stress fra en generation til den næste. Dyreforsøg viser tydeligt, at stress og angst rejser fra generation til generation.  Her er psykoterapi en oplagt løsning. Dine celler lytter til din tanker. Cellebiologen Bruce Lipton har i mere end 20 år forsket i hvordan den enkelte celle i en organisme finder ud af, hvad dens opgave er. Cellens umiddelbare omgivelser er vores indre miljø, som vi blandt andet skaber via vores tanker, både positive og negative, via vores følelser, som opstår som et respons på vores tanker og endelig også via vores levevis og vores ernæring. Celler lytter til underbevidstheden Hvis man skal arbejde personligt med sine grundlæggende overbevisninger, er det vigtigt at huske på, at det er vores underbevidsthed, og ikke vores dagsbevidsthed, der er den helt afgørende udslagsgivende faktor. Underbevidstheden er langt kraftigere og langt mere effektfuld end bevidstheden. Derfor skal man interessere sig for, hvad underbevidstheden er, og hvordan man påvirker den.